Titular i Condicions Generals de Contractació

 

Les presents Condicions Generals de Contractació, d'ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web titularitat de VALLESVIU, S.A.., d'ara endavant CINES EL PUNT VALLÈS amb CIF A58895822 i domicili a C/ SANTA TERESA, 18 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA).

Els usuaris que realitzin compres a accepten plenament les presentis CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.elpuntvalles.com

CINES EL PUNT VALLES es reserva el dret a modificar les CGC, a qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les a qualsevol moment.

 

 

PROCEDIMIENT DE COMPRA

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra en CINES EL PUNT VALLÈS com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

1)            Esculls la pel·lícula/es desitjada/es.

2)            Esculls si tens targeta de fidelització o no.

3)            Tries la quantitat, on t‘apareixerà el seu preu (IVA inclòs).

4)            Afegir el nombre de targeta de FIDELITZACIÓ i/o dades de contacte.

5)            Comprar.

En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix i especificant amb clau tots els detalls de la comanda a l'adreça d'e-mail indicada. Si observés un error en l'adreça indicada o en qualsevol un altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a para conducta a corregir l'error.

 

 

PREUS

Tots els preus indicats a la pàgina web, són amb IVA inclòs. CINES EL PUNT VALLÈS es reserva el dret de modificar els preus a qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

 

 

FORMES DE PAGAMENT

Pago mitjançant targeta de crèdit:

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, realitzant-se l'operació al moment de realització de la comanda.

En s'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur lloc que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Com a mesura de protecció enfront del frau, podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l'enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament al més aviat possible.

 

 

DEVOLUCIONS

No s'admeten devolucions de cap tipus.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l'hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d'un fitxer titularitat de CINES EL PUNT VALLÈS amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l'execució d'un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic, especificant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES" o bé per correu ordinari a C/ SANTA TERESA, 18 08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA). L'informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè CINES EL PUNT VALLÈS. pugui complir amb la seva obligació de mantenir-los exactes i llocs al dia.

L'usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que CINES EL PUNT VALLÈS. presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

 

 

JURISDICCIÓ

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en CINES EL PUNT VALLÈS, les parts acorden sotmetre's als jutjats o tribunals de BARCELONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.